Bazy danych

Jako narzędzia do magazynowania i przetwarzania informacji, bazy danych postrzegane są często jako integralny element infrastruktury IT. Zarządzanie i administracja bazami danych prowadzone przez Centrum Informatyczne skupia się wokół poniższych obszarów:

USOS

Baza danych stanowiąca podstawę systemu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, przechowująca informacje powiązane z niemal wszystkimi aspektami procesu dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dostęp do zawartych w niej informacji realizowany jest za pośrednictwem systemów Usos oraz USOSweb.

Axapta

Baza danych przechowująca informacje finansowo- kadrowe. Dostęp do informacji realizowany jest poprzez aplikację Microsoft Axapta.

Hurtownia danych

Specjalna baza danych stanowiąca podstawę systemów raportowo-analitycznych. Zapewnia wielowymiarową podstawę do przekrojowych analiz finansowo-kadrowych oraz systemu Business Intelligence niezbędnych w procesie zarządzania uczelnią. Zasilana z kilku baz danych procesuje i integruje informacje umożliwiając przedstawienie jej za pomocą wyrafinowanych narzędzi analitycznych.