Helpdesk

https://helpdesk.amu.edu.pl
helpdesk@amu.edu.pl
tel. 61 829 2670 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.30)

System Helpdesk został stworzony, by ułatwić użytkownikom AMU-NET-u zadawanie pytań i zgłaszanie problemów związanych z działaniem sieci AMU-NET. Na stronie Helpdesku możesz sprawdzać aktualny status swoich zgłoszeń jak również przeglądać zgłoszenia już zamknięte. Tam również trafiają wszystkie maile wysyłane między innymi na: helpdesk@amu.edu.pl, webmaster@amu.edu.pl, net@amu.edu.pl.

Możesz wysłać e-mail na adres helpdesk@amu.edu.pl lub wejść na stronę Helpdesk, tam, po zalogowaniu, opisać swój problem, a administrator systemu przekaże go odpowiedniej osobie.