Dodatkowa opieka medyczna


Dodatkowa opieka medyczna dla pracowników UAM

Centrum Informatyczne i Biblioteka Uniwersytecka w 2010 wynegocjowały umowę o opiekę medyczną dla pracowników UAM.

Niniejsza strona zawiera szczegóły dotyczące cen oraz zakres pakietów, obowiązujących od 1 XII 2017 do 30 XI 2018.

Opieka medyczna w ramach umowy jest świadczona przez firmę Enel-Med, której centrum medyczne znajduje się w Poznaniu w Kupcu Poznańskim, Plac Wiosny Ludów 2.

Potwierdzeniem zawarcia umowy będzie przesłanie miesięcznej opłaty na konto wskazane w umowie oraz przekazanie jednej kopii umowy do oddziału Enel-Med w Kupcu Poznańskim lub przesłanie jej do centrali Enel-Med w Warszawie.

Aby przystąpić do umowy należy wypełnić formularz deklaracji (osoby przedłużające umowę również):

W rubryce  - uwagi -  proszę podać datę początku ubezpieczenia, np. od 1.XII.2018 lub przedłużenie.

Na podstawie elektronicznych wpisów zostaną wygenerowane teksty umów. Podpisane ze strony Enel-Med umowy zostaną przesłane do Państwa na podany adres zamieszkania (lub korespondencyjny).

UWAGA:
Przed wybraniem wariantu proszę o uważne zapoznanie się z zakresem usług.

Aktualne ceny określone w umowie oznaczają miesięczne płatności dokonywane indywidualnie (bez pośrednictwa uczelni) przez pracowników/współpracowników na wskazane w umowie konto bankowe.

Partnerem może być dowolna osoba zamieszkująca pod tym samym adresem także współmałżonek lub dziecko uczące się do lat 26.

Umowa o opiekę medyczną jest umową uzupełniającą w stosunku do NFZ i nie zastępuje 'instytucji' lekarza rodzinnego.

Obowiązujące w placówkach standardy dostępności usług i inne informacje są na stronie http://enel.pl


Szczegółowe pytania prosimy kierować na adres: ubezpieczenia.administracja@enel.pl; tel. (22) 431-77-11.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.