Założenie konta

Konto na serwerze uniwersyteckim można założyć w Centrum Informatycznym, ul. Umultowska 89a, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.30.

Uwaga. Konta pocztowe w sieci AMU-Net są zakładane pracownikom UAM. Studenckie konta pocztowe są zakładane grupowo, na podstawie decyzji poszczególnych wydziałów.

Należy pobrać, wypełnić i wydrukować wniosek, a następnie przekazać go na jeden ze sposobów:

  1. przynieść do CI, ul. Umultowska 89a, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.30
  2. przesłać faksem na nr 61 829 26 69
  3. przesłać pocztą wewnętrzną
  4. przesłać zwykłym listem.
Uwaga. W przypadku 2, gdy faks wysyłany jest spoza UAM oraz w przypadku 4, pracownicy Centrum mogą poprosić o opatrzenie formularza pieczątka jednostki UAM lub podanie numeru telefonu.