Poczta przez WWW

Nowa poczta przez WWW (RoundCube)
RoundCube
Zmiana hasła: możliwość zmiany hasła dostępna jest w panelu sterowania.

Podręcznik użytkownika do poczty RoundCube znajduje się pod panelem logowania do poczty RoundCube.


Uwaga,  w najbliższym czasie serwisy Iloha oraz Horde zostaną odłączone, prosimy korzystać z nowego interfejsu RoundCube. Wszelkie uwagi dotyczące nowego serwisu prosimy kierować pod adres helpdesk@amu.edu.pl.