FAQ

Zanim napiszesz lub zadzwonisz do Centrum Informatycznego, sprawdź, czy Twój problem znajduje się na poniższej liście.

Konto

Gdzie i kiedy mogę założyć konto na serwerze uniwersyteckim?
Skąd mogę pobrać wniosek o założenie konta?
Z kim mogę się skontaktować w razie problemów z kontem?

Poczta

Jak skonfigurować program pocztowy?
Czy mogę odbierać pocztę przez WWW?
Pine
Blokada SMTP


Helpdesk

Czym jest Helpdesk?
Jak dodać zgłoszenie?
Jak zamknąć zgłoszenie?
Dostałem maila z tytułem Re: [Ticket#2008xxxxxxxxxxx]. Co on oznacza?

Strony WWW

Jak stworzyć własną stronę? Jak stworzyć stronę dla jednostki?
Utworzyłem stronę, jak ją umieścić na serwerze?
Co zrobić, by mieć alias do strony?
Czy mogę stworzyć stronę w oparciu o MySQL+PHP?
Chcę umieścić notkę/link na głównej stronie UAM, do kogo mam się zgłosić?
Na głównej stronie UAM znalazłem nieaktualne informacje, do kogo mam wysłać poprawki?
FTP, SSH, SFTP
Jak przenieść stronę WWW z main5 na nowy hosting?

Inne usługi

Czy mogę wysłać list do wszystkich użytkowników AMU-NET-u?
EDUROAM - co to jest?
Panel Użytkownika - jak go obsługiwać?
Gdzie znajduje się archiwum list dyskusyjnych?
Jak odczytać adres fizyczny oraz adres IP komputera w systemie Windows NT/2000/XP?

Serwery DNS

Jakie są numery serwerów DNS?
Jak zarejestrować host w domenie amu.edu.pl?

Bezpieczeństwo w sieci

Czy ktoś może przeczytać moją pocztę?
Czy jest pewność, że list, który otrzymałem został wysłany przez nadawcę, który widnieje w nagłówku?
Co zrobić, gdy dostanę maila z prośbą o podanie hasła?
Skąd mogę pobrać najnowszy antywirus?
Skąd mogę pobrać Uniwersytecki certyfikat CA?

Konfiguracja i rejestracja sprzętu

Korzystam z PC podłączonego do AMU-NET-u i mój komputer nie może połączyć się z siecią (serwerem) - do kogo mam się zwrócić?
Zakupiony został nowy komputer (PC), do kogo mam się zwrócić aby został podłączony do sieci?
Zakupiony został nowy komputer (PC), potrafię go sam skonfigurować; czy mogę przydzielić sobie adres IP?
Uszkodzona została karta ethernetowa w PC, zakupiliśmy nową, czy możemy skorzystać ze starej konfiguracji?

Centrum Informatyczne

Mam problem inny niż powyższe, do kogo mogę się zgłosić?

 

Konto

W Centrum Informatycznym, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:30.

 • Konto Pracownicze – Jest zakładane dla pracowników Uniwersytetu na podstawie dostarczonego wniosku.

 • Konto Studenckie – Jest zakładane studentom z chwilą przyjęcia na studia po przeniesieniu danych z systemu Internetowej Rekrutacji.
Druk wniosku dostępny jest na stronie Centrum Informatycznego. Należy go wypełnić, wydrukować i:
 1. przynieść do CI, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:30
 2. przesłać faksem na nr 829 26 69
 3. przesłać pocztą wewnętrzną
 4. przesłać zwykłym listem.
Uwaga. W przypadku 2, gdy faks wysyłany jest spoza UAM oraz w przypadku 4, pracownicy Centrum mogą poprosić o opatrzenie formularza pieczątka jednostki UAM lub podanie numer telefonu.
Wszelkie problemy należy zgłaszać na adres helpdesk@amu.edu.pl lub telefonicznie pod nr 2670 (pn.-pt. w godz. 8:00 - 17:30).

Poczta

Instrukcja konfiguracji programów pocztowych dostępna jest tutaj.

Tak, pod adresem http://ci.amu.edu.pl/katalog-uslug/poczta/poczta-przez-www

Pine

W związku z blokadą poczty wychodzącej na serwerze main5.amu.edu.pl mogą występować problemy z wysyłaniem wiadomości z programu Pine. Osobom korzystającym z tego oprogramowania sugerujemy zainstalowanie tego programu lokalnie.

Wersja na wszystkie systemy operacyjne jest dostępna pod adresem:
https://www.washington.edu/alpine/acquire/.

W związku z tym, że program Pine nie jest rozwijany od wielu lat, sugerujemy rozważenie migracji na inne oprogramowanie pocztowe (np. Mozilla Thunderbird).

Ze względu na ochronę przed wirusami połączenia SMTP z Internetu do AMU-NET-u zostały zablokowane. W celu umożliwienia odbioru poczty prosimy wszystkich użytkowników systemów posiadających własne serwery SMTP (wszystkie Uniksy, część Windows NT/2000/XP) o kontakt. Blokada nie wpływa w żaden sposób na programy wykorzystujące POP3 lub IMAP oraz na wysyłanie poczty.

 


Helpdesk

System Helpdesk został stworzony, by ułatwić użytkownikom AMU-NET-u zadawanie pytań i zgłaszanie problemów związanych z działaniem sieci AMU-NET. Na stronie Helpdesku możesz sprawdzać aktualny status swoich zgłoszeń jak również przeglądać zgłoszenia już zamknięte. Tam również trafiają wszystkie maile wysyłane na adres helpdesk@amu.edu.pl.
Możesz wysłać e-mail na adres helpdesk@amu.edu.pl lub wejść na stronę Helpdesk, tam, po zalogowaniu, opisać swój problem, a administrator systemu przekaże go odpowiedniej osobie.
Jeśli z jakiegoś powodu chcesz wycofać swoje zgłoszenie, zaloguj się na Helpdesk, w zgłoszeniu napisz powód wycofania, wybierz jedną z opcji „zamknięte bez powodzenia” lub „zamknięte z powodzeniem'' i wciśnij „akceptuj”.
Oznacza to kolejną czynność na Twoim zgłoszeniu, np. przeniesienie do innej kolejki (czyli przesłanie do odpowiedniej osoby) czy zamknięcie zgłoszenia po rozwiązaniu problemu. Maile te są wysyłane automatycznie, wyłącznie w celach informacyjnych, nie odpowiadaj na nie.

Strony WWW

Należy zalogować się na stronie https://panel.home.amu.edu.pl, a nastepnie postępując wg instrukcji stworzyć witrynę WWW wraz opcjonalną bazą danych lub kontem FTP.

Tworząc stronę WWW pamiętaj o dobrych zwyczajach. Nie są to ścisłe zasady, ale ich przestrzeganie dobrze świadczy o twórcy strony, a odwiedzającemu oszczędza czasu i nerwów.
Oto kilka najważniejszych zasad:

 • Sprawdź, jak strona wygląda w różnych przeglądarkach oraz na urządzeniach mobilnych. Nie musi w każdej z nich wyglądać identycznie, ważne, by wszędzie była czytelna.
 • Pamiętaj, by wszystkie linki były „klikalne”, a czcionki, której używasz do wyróżnienia linków, nie używaj w innych celach.
 • Unikaj pustych stron z tekstem „strona w budowie”, nie robi to dobrego wrażenia.
 • Dodaj adres mailowy twórcy strony i/lub osoby, do której można wysłać pytanie lub uwagi.
 • Ramki wyszły już z mody.
 • Jeśli na stronie umieszczasz w tle muzykę, daj też możliwość jej wyłączenia (w widocznym miejscu!)
 • Sprawdź, czy w tekście nie ma błędów, zwłaszcza ortograficznych, literówek, źle postawionych znaków przestankowych i innych błędów edytorskich (np. spacja przed przecinkiem czy kropką).
  Przydatny może okazać się słownik języka polskiego i słownik ortograficzny.
W zależności od używanego systemu hostingowego nalezy użyć protokołu SCP/SFTP lub FTP.

Dokładniejsza informacja na temat kompatybilnego oprogramowania znajduje się w punkcie FTP, SSH, SFTP.
Co zrobić by mieć alias do strony home.amu.edu.pl?
Jeśli chodzi o aliasy postaci LOGIN-*.home.amu.edu.pl to można to zrobić samemu bezpośrednio z panelu systemu hostingowego (uwaga: z przyczyn technicznych dozwolone są wyłącznie aliasy niezawierające kropki).
Wystarczy stworzyć taki alias na platformie hostingowej UAM
Co zrobić, by mieć alias do strony w domenie amu.edu.pl?
Rejestracja hostów w głównej domenie Uniwersytetu (amu.edu.pl) jest możliwa jedynie dla usług o charakterze ponadwydziałowym. (UWAGA: strona musi być utworzona z konta jednostki)
Rejestracja następuje na podstawie pisemnego wniosku do Dyrektora Centrum Informatycznego UAM. Wniosek powinien zawierać:
 • Wnioskowaną nazwę DNS (uwaga: w przypadku systemu hostingowego z przyczyn technicznych dozwolone sa wyłącznie nazwy/adresy nie zawierające kropki)
 • Krótki opis usługi, wraz z uzasadnieniem jej ponadwydziałowego charakteru.
 • Imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie i treści umieszczone w serwisie. Osoba ta musi być pracownikiem UAM oraz posiadać adres poczty elektronicznej w domenie @amu.edu.pl.
 • Datę ważności wpisu, czyli datę, po której serwis zostanie usunięty z DNS.
 • Maksymalny czas ważności wpisu to 24 miesiące. Centrum Informatyczne 30 dni przed upływem ważności wpisu wyśle na adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za serwis e-mail przypominający o wygaśnięciu wpisu. Czas ważności wpisu może zostać przedłużony na wniosek osoby odpowiedzialnej za serwis.
Wniosek powinien zostać zaakceptowany przez Dziekana właściwego wydziału.
Do poprawnego działania aliasu niezbędne są następujące kroki:
 • Pisemne zgłoszenie zgodnie z powyższą informacją nowego lub zmienianego adresu DNS.
 • Samodzielne utworzenie w systemie hostingowym odpowiedniego aliasu.
UWAGA: Zaznaczenie opcji "Chcę aby ten alias przekierowywał na stronę główną witryny: LOGIN.home.amu.edu.pl" spowoduje, że stroną główną będzie LOGIN.home.amu.edu.pl, a nie ALIAS.amu.edu.pl
 • Po wykonaniu dwóch powyższych punktów należy zaczekać na akceptację administratora platformy hostingowej UAM.
Tak. Możesz używać zarówno MySQL jak i PHP (oraz PostgreSQL).

Napisz treść notki i wyślij na webmaster@amu.edu.pl dokładnie określając, w którym miejscu strony ma się znaleźć lub do kogo jest skierowana, np. studentów, pracowników, absolwentów. Pamiętaj, że na głównej stronie UAM mogą znaleźć się tylko treści, które dotyczą UAM, jej pracowników lub studentów i które w jakikolwiek sposób łączą się z nauką, nauczaniem, życiem studenckim, finansowaniem grantów, praktykami, konferencjami, stypendiami, konkursami dla studentów, organizacjami itp. Administrator strony może odmówić umieszczenia informacji czysto komercyjnych oraz mogących źle wpłynąć na wizerunek UAM.

Możesz je wysłać na adres webmaster@amu.edu.pl podając dokładnie miejsce, w którym te informacje się znajdują oraz, o ile to możliwe, jak powinny brzmieć. Możesz również skorzystać z linku "Uwagi do strony", który znajduje się na dole strony i aktywuje formularz.

 1. Nowy system hostingowy (https://panel.home.amu.edu.pl)

System obsługuje wyłącznie szyfrowane (SSL/TLS) połączenia FTP.

Lista kompatybilnych klientów FTP wraz z niezbędnymi opcjami znajduje się pod adresem: http://download.pureftpd.org/pure-ftpd/doc/README.TLS w sekcji "COMPATIBLE CLIENTS".

Na wypadek problemów z ich działaniem pod adresem: https://webftp.home.amu.edu.pl dostępny jest klient FTP przez przeglądarkę.

Uwaga: Wielu użytkowników zgłasza problemy z WinSCP w miarę możliwości proszę używać innego oprogramowania np. fillezilla albo lftp.

 

2. Stary serwer hostingowy (main5.amu.edu.pl)

Od 20 maja serwer main5.amu.edu.pl przestanie obsługiwać strony WWW i będzie dostępny wyłącznie za pośrednictwem protokołu SFTP oraz wyłącznie z sieci AMU-NET.

Serwer obsługuje SSH i SCP/SFTP.

Użytkownicy Windows którzy korzystają z tych usług mogą użyć następujących programów klienckich:

    PuTTY (klient SSH), dostępny pod adresem
    http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
    WinSCP (klient SCP i SFTP), dostępny pod adresem
    http://winscp.sourceforge.net/eng/download.php

Użytkownicy Linuksa i Mac OS mają odpowiednie oprogramowanie od razu w systemie, może to jedynie wymagać doinstalowania odpowiedniego pakietu (SSH i SCP są we wszystkich popularnych dystrybucjach Linuksa, zazwyczaj nazwą pakietu jest ssh).

Jak przenieść stronę WWW z main5 na nowy hosting?

Zapoznaj się z instrukcją.


Inne usługi

Nie, do wysyłania listów ogólnouczelnianych uprawnione są wyłącznie następujące jednostki:
 • Biuro Rektora,
 • Sekretariat Kanclerza
 • Centrum Informatyczne (w zakresie komunikatów technicznych)
Założeniem projektu eduroam jest umożliwienie użytkownikowi uzyskania połączenia do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej (lub rzadziej przewodowej) na terenie dowolnej instytucji naukowej biorącej udział w projekcie. To rozwiązanie skierowane jest przede wszystkim do pracowników oraz studentów uczelni wyższych oraz jednostek naukowych. Każdy użytkownik korzysta z ustawień uwierzytelniania do sieci, ze swojej macierzystej instytucji. Uwierzytelnianie w sieci eduroam oparte jest o standard 802.1x (logowanie do sieci). Sprawdzana jest przynależność użytkownika do danej grupy i na bazie tego otrzymuje on odpowiednie prawa dostępu. Transmisja podczas procesu uwierzytelniania jest szyfrowana i opierać się może o różne metody zależnie od przyjętej w danej instytucji polityki.
Więcej na http://eduroam.amu.edu.pl/
Jeśli masz problemy z obsługą Panelu, zajrzyj do instrukcji, która znajduje się w stopce strony Panelu Użytkownika.
Archiwum list dyskusyjnych znajduje się pod adresem http://mailman.amu.edu.pl/mailman/listinfo

Serwery DNS

Podstawowy DNS: 150.254.65.21
Zapasowy DNS: 150.254.65.22

Rejestracja hostów w głównej domenie Uniwersytetu (amu.edu.pl) jest możliwa jedynie dla usług o charakterze ponadwydziałowym.

Rejestracja następuje na podstawie pisemnego wniosku do Dyrektora Centrum Informatycznego UAM. Wniosek powinien zawierać:

 1. Krótki opis usługi, wraz z uzasadnieniem jej ponad wydziałowego charakteru.
 2. Imię, nazwisko, oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie i treści umieszczone w serwisie. Osoba musi być pracownikiem UAM, oraz posiadać adres poczty elektronicznej w domenie @amu.edu.pl.
 3. Datę ważności wpisu, czyli datę po której serwis zostanie usunięty z DNS. Maksymalny czas ważności wpisu to 24 miesiące. Centrum Informatyczne 30 dni przed upływem ważności wpisu wyśle na adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za serwis email przypominający o wygaśnięciu wpisu. Czas ważności wpisu może zostać przedłużony na wniosek osoby odpowiedzialnej za serwis.
 4. Wniosek powinien zostać zaakceptowany przez Dziekana właściwego wydziału.

Bezpieczeństwo w sieci

Programy poczty elektronicznej standardowo ustawiają prawa dostępu do folderów pocztowych tylko do odczytu dla ich właściciela, więc nie istnieje ryzyko przeczytania ich przez innych użytkowników systemu. Administrator systemu ma prawo czytania wszystkich plików, lecz jest on zobowiązany do zachowania i do nienaruszania tajemnicy korespondencji. Administrator może wejść na konto użytkownika tylko w celu sprawdzenia funkcjonowania konta.
NIE! Istnieje prosta metoda zmiany pola From: określającego nadawcę. System pocztowy używany na serwerach uniksowych w sieci AMU-NET korzysta z protokołu IDENT umożliwiającego określenie nadawcy, ale tylko wówczas, gdy serwer nadawcy również z niego korzysta. Protokół ten jest coraz częściej stosowany, jednak nie wszystkie serwery z niego korzystają. Informacja o sprawdzonym przez IDENT nadawcy znajduje się w polu Received:
W żadnym przypadku nie odpisywać!
W przypadku niektórych problemów z kontem w AmuNecie pracownicy CI mogą poprosić o podanie hasła użytkownika, ale
 1. ZAWSZE następuje to do celów rozwiązania konkretnego problemu bezpośrednio po jego ZGŁOSZENIU przez użytkownika. Innymi słowy, mail z prośbą o podanie hasła, który przyszedł NIESPODZIEWANIE (tzn. użytkownik nie zgłaszał wcześniej żadnych problemów) jest zawsze fałszywy.
 2. Pracownik CI, który prosi o podanie hasła ZAWSZE się przedstawia imieniem i nazwiskiem.
 3. NIGDY nie prosimy o wysyłanie hasła na adresy poza @amu.edu.pl.
 4. Do Polaków zawsze wysyłamy maile po polsku, a nie po angielsku.
 5. Nie robimy rażących błędów językowych (spójrz na drugi przykład poniżej).

Oto przykład jak wyglądają próby wyłudzenia hasła:

> > Greetings to you,
> >
> > This is to formally notify you that we are presently working on the
> > amu.edu.pl web, and this can close your webmail account with amu.edu.pl
> > completely.
> > To avoid this, please send your surname and password to amu.edu.pl
> > customer care email address:customer_carecentre@live.com Please do
> > this,so your amu.edu.pl account can be protected from being close.
> > Your immediate response is highly needed

lub

Ze względu na naszej nowej aktualizacji SECURTY i usuwanie wszystkich nieużywanych kont będziesz musiał potwierdzić swój e-mail po zalogowaniu się na konto. Chcemy również być zamknięcie wszystkich nieużywanych kont.

  Program antywirusowy dostępny jest po zalogowaniu się do Panelu Użytkownika w zakładce NOD32
Ze strony http://eduroam.amu.edu.pl/ w sekcji "Certyfikat serwera".

Konfiguracja i rejestracja sprzętu

W pierwszym rzędzie powinna to być osoba zajmująca się siecią lokalna w budynku. Powinna ona sprawdzić konfigurację i dopiero po stwierdzeniu, ze jest ona poprawna skontaktować się z Helpdeskiem AMU-NET.
W tej sprawie należy zwrócić się do administratora sieci lokalnej w budynku, który powinien porozumieć się z Administratorem Struktury Sieci AMU-NET w sprawie nadania adresu IP lubi wykorzystania do tego celu serwera BOOTP. Administrator Struktury Sieci może wykonać konfiguracje ale tylko dla systemu DOS (pakiet CUTCP/NCSA).
Nie!!! Należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem Struktury Sieci AMU-NET (poprzez administratora sieci lokalnej). Nawet jeżeli wydaje się, ze jakiś adres nie jest używany należy porozumieć się z Ośrodkiem aby nie został on później przydzielony innemu komputerowi. Praca dwóch komputerów z tym samych IP nie jest możliwa i zawsze powoduje konflikty.
Zmiany kart ethernetowych należy zgłaszać do Helpdesku lub do administratora sieci lokalnej w budynku w celu usunięcia starego adresu i/lub dodania nowego w serwerze BOOTP.

Zapoznaj się z instrukcją.


Centrum Informatyczne

Opisz problem najdokładniej jak potrafisz, podając wszystkie niezbędne szczegóły (w szczególności imię, nazwisko, jednostkę UAM, a jeśli problem dotyczy sprzętu - podaj jego parametry, używany system itp.) i wyślij na helpdesk@amu.edu.pl lub zadzwoń pod 2670 (pn.-pt. w godz. 8.00-17:30).
 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.