Warunki uzyskania aliasu w systemie hostingowym (home.amu.edu.pl)

Co zrobić by mieć alias do strony home.amu.edu.pl?

Jeśli chodzi o aliasy postaci LOGIN-*.home.amu.edu.pl to można to zrobić samemu bezpośrednio z panelu systemu hostingowego (uwaga: z przyczyn technicznych dozwolone są wyłącznie aliasy niezawierające kropki).

Wystarczy stworzyć taki alias na platformie hostingowej UAM

 

Co zrobić, by mieć alias do strony w domenie amu.edu.pl?

Rejestracja hostów w głównej domenie Uniwersytetu (amu.edu.pl) jest możliwa jedynie dla usług o charakterze ponadwydziałowym. (UWAGA: strona musi być utworzona z konta jednostki)

 

Rejestracja następuje na podstawie pisemnego wniosku do Dyrektora Centrum Informatycznego UAM. Wniosek powinien zawierać:

  • Wnioskowaną nazwę DNS (uwaga: w przypadku systemu hostingowego z przyczyn technicznych dozwolone sa wyłącznie nazwy/adresy nie zawierające kropki)
  • Krótki opis usługi, wraz z uzasadnieniem jej ponadwydziałowego charakteru.
  • Imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie i treści umieszczone w serwisie. Osoba ta musi być pracownikiem UAM oraz posiadać adres poczty elektronicznej w domenie @amu.edu.pl.
  • Datę ważności wpisu, czyli datę, po której serwis zostanie usunięty z DNS.
  • W przypadku zmiany wcześniej używanego adresu konieczna jest adnotacja, że jest to zmiana, a nie utworzenie nowego adresu.
Maksymalny czas ważności wpisu to 24 miesiące. Centrum Informatyczne 30 dni przed upływem ważności wpisu wyśle na adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za serwis e-mail przypominający o wygaśnięciu wpisu. Czas ważności wpisu może zostać przedłużony na wniosek osoby odpowiedzialnej za serwis.

Wniosek powinien zostać zaakceptowany przez Dziekana właściwego wydziału.

 

Do poprawnego działania aliasu niezbędne są następujące kroki:

  • Pisemne zgłoszenie zgodnie z powyższą informacją nowego lub zmienianego adresu DNS.
  • Samodzielne utworzenie w systemie hostingowym odpowiedniego aliasu.

 

UWAGA: Zaznaczenie opcji "Chcę aby ten alias przekierowywał na stronę główną witryny: LOGIN.home.amu.edu.pl" spowoduje, że stroną główną będzie LOGIN.home.amu.edu.pl, a nie ALIAS.amu.edu.pl

  • Po wykonaniu dwóch powyższych punktów należy zaczekać na akceptację administratora platformy hostingowej UAM.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.