Konta Użytkowników - Panel Użytkownika


ZAŁOŻENIE KONTA | ZMIANA HASŁA - PANEL UŻYTKOWNIKA
Dzięki Kontom Użytkowników, pracownicy i studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mogą zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami korzystać z usług dostępnych na Uniwersytecie.

Do obsługi konta służy Panel Użytkownika - aplikacja umożliwiająca użytkownikom, zgodnie z ich uprawnieniami, na zarządzanie własnymi usługami oraz zmianę hasła.Na Uniwersytecie można wyróżnić 3 typy kont użytkowników w zależności od pełnionej przez nie funkcji, jak i uprawnień dostępnych dla nich:
 

 • Konto Pracownicze – jest zakładane dla pracowników Uniwersytetu na podstawie dostarczonego wniosku.
Usługi dostępne dla w pełni aktywnego Konta Pracowniczego:
  • usługa poczty pracowniczej w domenie @amu.edu.pl
  • usługa dostępu do sieci Wi-Fi w ramach sieci eduroam
  • usługa Identyfikatora Dostępu Gościnnego
  • dostęp do oprogramowania antywirusowego

 • Konto Studenckie – jest zakładane studentom z chwilą przyjęcia na studia po przeniesieniu danych z systemu Internetowej Rekrutacji.
Usługi dostępne dla Konta Studenckiego:
  • usługa poczty studenckiej w domenie @st.amu.edu.pl
  • usługa dostępu do sieci Wi-Fi w ramach sieci eduroam

 • Konto na Jednostkę – zakładane jest na życzenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie dostarczonego wniosku.
Usługi dostępne dla w pełni aktywnego Konta na Jednostkę:
  • usługa poczty na potrzeby jednostki w domenie @amu.edu.pl

Dodatkowo większość ogólnouniwersyteckich systemów informatycznych opartych jest o logowanie za pośrednictwem identyfikatora konta użytkownika oraz jego hasła.
W przypadku Kont Pracowniczych i Studenckich jednoznaczne identyfikatory generowane są na podstawie połączenia trzech pierwszych liter imienia oraz trzech pierwszych liter nazwiska, a w przypadku gdy wygenerowany identyfikator już istnieje dodawane są do niego kolejne cyfry.
Identyfikatory kont na jednostkę są zakładane zgodnie z nazwą podaną w wniosku oraz jej dostępnością.
Należy pamiętać, że w celu zapewnienia pełnej historii, oraz kompatybilności systemów, konta użytkowników są jedynie blokowane a nie usuwane. Nie ma możliwości całkowitego usunięcia konta, nawet na specjalne życzenie użytkownika.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.