Warunki korzystania, ograniczenia

Konto pocztowe w sieci AMU-NET mogą posiadać pracownicy i studenci UAM.

Zasady obowiązujące przy korzystaniu z sieci AMU-NET:

 1. Właściciel konta, zwany dalej użytkownikiem, korzysta z zasobów hosta zgodnie z otrzymanymi limitami i przedstawionymi niżej zasadami. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wykorzystywanie swojego konta.
 2. Użytkownik może pracować z hostami sieci AMU-NET używając tylko własnego identyfikatora LOGIN, z wyjątkiem identyfikatorów typu ANONYMOUS, jawnie przeznaczonych do wspólnego wykorzystywania lub w przypadku określonym w pkt. 3.
 3. W wyjątkowych wypadkach, można udostępnić swój identyfikator LOGIN osobie trzeciej po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Centrum Informatycznego, w formie pisemnej.
 4. Po uzyskaniu identyfikatora LOGIN na dowolnym hoście użytkownik jest zobowiązany podczas pierwszej sesji do zmiany hasła początkowego na własne, nietrywialne.
 5. Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo całej sieci. Należy wykazać szczególną troskę o zachowanie tajemnicy haseł dostępu do urządzeń. Odchodząc od terminala, do którego mogą mieć dostęp osoby trzecie, należy wykonać komendę LOGOUT.
 6. Konto ważne jest na dany rok kalendarzowy. Przedłużenia konta należy dokonać do 31 stycznia roku następnego. Po tym terminie konto ulega blokadzie, zawartość minidysku/katalogu nieprzedłużonego konta ulega zniszczeniu po upływie następnego miesiąca.
 7. Niedozwolone jest instalowanie i wykorzystywanie oprogramowania lub danych bez odpowiedniej licencji.
 8. Niedozwolone jest kopiowanie i rozpowszechnianie licencjonowanego oprogramowania udostępnianego przez sieć AMU-NET.
 9. Niedozwolone jest wykorzystywanie sieci do celów komercyjnych.

Użytkownik sieci komputerowej UAM jest świadomy, że za jakiekolwiek próby zakłócenia pracy zarówno całej sieci, jak i poszczególnych jej użytkowników (np. poprzez łamanie haseł lub wtargnięcia na cudze zasoby) grożą mu sankcje prawne. Po stwierdzeniu łamania zasad sprawę kierujemy do odpowiedniej komisji dyscyplinarnej.

Ograniczenia:

 • poczta pracownicza pp

  wielkość skrzynki - 2,5 GB (+100MB Spam +100MB Kosz)
  maksymalny rozmiar maila - 60 MB
  maksymalna liczba wysłanych wiadomości 1000/24h
  maksymalna liczba odbiorców 2000/24h

  UWAGA:

  W przypadku przekroczenia limitu wysyłanych wiadomości konto jest automatycznie blokowane do wyjaśnienia.
  W przypadku rozsyłania SPAMU z adresów @amu.edu.pl dane konto jest tymczasowo blokowane przez administratora.


 • poczta SUN
  • pracownicza:
   wielkość skrzynki - 1 GB
   liczba maili - 20 000
   wielkość załącznika - 10 MB (pracownicy CI + rektorat 30 i 50MB)
  • studencka:
   wielkość skrzynki - 500 MB
   liczba maili - 20 000
   wielkość załącznika - 15 MB

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.