Gościnny dostęp do sieci

Gościnny dostęp zbiorowy (konferencyjny)

Konferencyjny dostęp do Internetu polega na tym, że w uzgodnionym wcześniej terminie w określonym budynku UAM będzie dostępna dodatkowa sieć WLAN o uzgodnionej wcześniej nazwie, z dostępem na uzgodnione wcześniej hasło współdzielone (jedno dla wszystkich). Po upływie uzgodnionego terminu sieć konferencyjna zostanie wyłączona.

Konferencyjny dostęp do Internetu należy zamawiać u nas za pośrednictwem Helpdesku CI UAM, np. w formie wiadomości e-mail wysłanej pod adresem helpdesk@amu.edu.pl z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. (Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia przysłane z uniwersyteckim adresem e-mail nadawcy.)

Oprócz podania terminu i miejsca konferencji, ze względu na uczestników konferencji, w zgłoszeniu warto też zaproponować nazwę sieci konferencyjnej (tzw. identyfikator SSID), która będzie wymowna dla uczestników. Nazwa sieci powinna być zwarta i składać się z liter podstawowego alfabetu łacińskiego oraz ew. cyfr arabskich.  Może to być np. akronim utworzony z nazwy/tytułu konferencji lub coś w tym stylu.  Może to być także po prostu słowo "konferencja" lub "conference". (To drugie bardziej właściwe w przypadku konferencji międzynarodowej.)

W przeciwnym razie przydzielimy identyfikator SSID według własnego uznania.

Prosimy ponadto o taki wybór miejsca konferencji, aby zasięg sieci bezprzewodowej był wystarczający w tym miejscu. Konferencyjny dostęp do Internetu organizowany jest w oparciu o istniejącą infrastrukturę bezprzewodową uniwersyteckiej sieci AMU-NET.  Oznacza to, że zasięg konferencyjnej sieci bezprzewodowej zawsze dokładnie pokrywa się z zasięgiem stałej sieci bezprzewodowej "eduroam".

 

Gościnny dostęp indywidualny

Zgodnie z zasadami eduroam, UAM honoruje identyfikatory wystawione przez wszystkie europejskie uniwersytety stowarzyszone w ramach tej inicjatywy.  Zatem, jeśli gość posiada już identyfikator eduroam ze swojego macierzystego uniwersytetu, to może on bez żadnych formalności posługiwać się tym identyfikatorem w naszej sieci eduroam.

W przypadku pozostałych gości, każdy pracownik UAM posiada możliwość generowania na swoim koncie identyfikatorów gościnnego dostępu eduroam.  Z założenia, najwłaściwszą osobą jest ogólnie rozumiany opiekun gościa. Ale może to być dowolny inny pracownik jednostki - ważne jest, aby był to ktoś, kto posiada umowę o pracę z UAM. Należy zalogować się do swojego konta UAM przez stronę panel.amu.edu.pl i z menu po lewej stronie wybrać: „Identyfikator dostępu gościnnego”.

Nasze identyfikatory eduroam (włączając w to identyfikatory gościnne) są postaci:  login+hasło.  Podczas generowania identyfikatora gościnnego w Panelu użytkownika, należy samodzielnie ustalić hasło, natomiast login (tj. nazwa użytkownika) przydzielany jest arbitralnie i ma ogólną postać:  „uam*****@guest.amu.edu.pl” (w miejscu gwiazdek występują cyfry).  Chodzi o  to, by login był niepowtarzalny w skali całej bazy tożsamości.

Właśnie ten przydzielony login oraz samodzielnie ustalone hasło należy przekazać gościowi w celu wpisania w okienku logowania do sieci.

Ponadto należy określić jeszcze datę ważności identyfikatora - maksymalnie jeden rok od daty jego wygenerowania.  (Datę należy wskazać myszką w okienku kalendarza, które otwiera się po kliknięciu w ikonkę na prawo od rubryki daty ważności.)

Jest też do dyspozycji pole opisu, w którym można umieścić dowolne informacje dla własnej wiadomości, związane z danym identyfikatorem, np. imię i nazwisko gościa, dla którego ów identyfikator jest przeznaczony.

Po wygenerowaniu gościnnego identyfikatora, można przedłużać jego termin ważności, maksymalnie do jednego roku od daty wygenerowania.  Można także zmieniać hasło identyfikatora, np. w przypadku zagubienia hasła.

Identyfikatory gościnnego dostępu eduroam działają tylko w UAM (tzn. nie są honorowane na innych uniwersytetach).

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.