Ogólnouczelniana sieć komputerowa AMU-NET (Adam Mickiewicz University Network), eduroam, Internet

Siecią AMU-NET zarządza Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi, w skrócie Centrum Informatyczne.

W Panelu Użytkownika istnieje możliwość zmiany hasła dostępu do sieci oraz aktywowania usługi wi-fi.

Wszelkie uwagi i problemy dotyczące działania sieci, poczty, usług sieciowych, działania sieci AMU-NET, włamań i blokad komputerów, zawartości strony WWW prosimy zgłaszać pod nr 061 829-26-70 lub helpdesk@amu.edu.pl.
W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów radzimy zapoznać się najpierw z FAQ.