USOS
Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) jest głównym narzędziem wspomagającym zarządzanie procesem obsługi dydaktyki. Ten zintegrowany system powstał dzięki współpracy polskich uczelni, a nadzór nad projektem sprawuje Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) zrzeszające uczelnie uczestniczące w projekcie.

Dostęp do systemu USOS możliwy jest wyłącznie z wyznaczonych stanowisk klienckich i przeznaczony dla pracowników administracji uczelnianej. Zgłoszenia nowych użytkowników USOS przyjmowane są wyłącznie od wydziałowych Koordynatorów ds. USOS lub kierowników jednostek organizacyjnych.
Forum użytkowników USOS (administracji) dostępne jest na stronie http://usos.amu.edu.pl

USOSweb
http://usosweb.amu.edu.pl

Aplikacja stowarzyszona z systemem USOS i stanowiąca jego integralną część. Jest to serwis www oparty o dane zgromadzone w centralnej bazie USOS i codziennie uzgadniający te dane. W USOSweb studenci mogą przeglądać plany zajęć, oceny i zaliczenia, kontrolować rozliczanie płatności, wypełniać ankiety, rejestrować się na zajęcia lub rekrutować na wyjazd programu ERASMUS. Nauczyciele akademiccy mogą w systemie USOSweb wypełniać elektroniczne protokoły, przeglądać plany zajęć, wysyłać maile do swoich grup studenckich, opiniować zgłoszone wyjazdy studentów. Dostęp do systemu USOSweb możliwy jest poprzez zalogowanie się w Centralnym Systemie Uwierzytelniania. Konta dostępu do systemu tworzone są:

  • dla studentów: z chwilą przyjęcia na studia po przeniesieniu danych z systemu Internetowej Rekrutacji do bazy USOS
  • dla pracowników: cyklicznie w oparciu o informację o zatrudnieniu wprowadzoną do bazy USOS, poprzez zgłoszenie Koordynatorów ds. USOS lub poprzez zgłoszenie pracownika przesłane na adres helpdesk@amu.edu.pl

Ankieter
http://ankieter.amu.edu.pl
System do przeprowadzania ankiet, które nie są związane z zajęciami. W tym systemie przeprowadzane są ogólnouczelniane ankiety badające jakość kształcenia na UAM. Niektóre wydziały UAM korzystają z systemu przeprowadzając wewnętrzne ankiety organizacyjne wg własnych potrzeb.

Katalog ECTS
http://ects.amu.edu.pl
Serwis prezentujący informacje o ofercie dydaktycznej uczelni wprowadzonej do bazy USOS.

IRK-BWZ
http://incoming.amu.edu.pl
Elektroniczna rekrutacja studentów przyjeżdżających na studia krótkoterminowe w ramach programów wymiany.

UL
http://wf.amu.edu.pl
System rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie. Wykorzystywany od wielu lat do zapisów studentów na zajęcia wychowania fizycznego.
http://ul.amu.edu.pl
Niektóre jednostki wykorzystują system rejestracji żetonowej do zapisów studentów na fakultety.

APD
http://apd.amu.edu.pl
Archiwum Prac Dyplomowych umożliwia wprowadzanie przez studentów opisów zarejestrowanej pracy dyplomowej oraz wprowadzanie recenzji pracy przez promotorów i recenzentów. Obecnie pilotażowo wykorzystywane w pełnym zakresie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Rekrutacja MOST
https://most.uka.uw.edu.pl/
Rekrutacja na program mobilności studentów MOST korzysta z federacyjnego zarządzania tożsamością. Studenci naszej uczelni logując się do systemu rekrutacyjnego mogą skorzystać z Centralnego Systemu Uwierzytelniania, bez konieczności zakładania konta.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.