WWW, Uniwersytecki Serwis Informacyjny (USI)

Uniwersytecki Serwis WWW

Uniwersytecki Serwis WWW został stworzony w systemie (CMS) Squiz Matrix.

Za zawartość ogólnouniwersyteckiego serwisu WWW odpowiada Centrum Marketingu. Uwagi i propozycje można wysyłać pod adres portal@amu.edu.pl.

Błędy systemu, pytania i problemy techniczne dotyczące stron www.amu.edu.pl należy przesyłać na adres webmaster@amu.edu.pl.

CI zapewnia techniczną pomoc w obsłudze stron WWW  w systemie CMS Squiz Matrix w Uniwersyteckim Serwisie WWW. Za treść zamieszczonych informacji odpowiadają redaktorzy portali.


Uniwersytecki System Informacyjny - USI

Uniwersytecki System Informacyjny jest systemem gromadzenia i przepływu informacji pomiędzy wydziałami, jednostkami, pracownikami oraz studentami UAM, z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dystrybucji informacji. System wdrożono w oparciu o oprogramowanie Squiz Matrix, które dostosowano do potrzeb Uczelni. Jądrem systemu jest Baza Wiedzy o UAM, którą mogą współtworzyć wszystkie jednostki organizacyjne, wydziały i pracownicy UAM. Informacja z Bazy Wiedzy jest rozpowszechniana za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji. Wiedzę dostarczają Korespondenci USI, czyli osoby wyznaczone w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.


Aktualności na strony jednostek UAM winni wprowadzać Redaktorzy i Korespondenci USI (przejdź do aktualnej listy użytkowników). W przypadkach szczególnych, gdy dana jednostka nie ma Korespondenta USI - można napisać na adres webmaster@amu.edu.pl (przesyłając treść aktualności zgodnie z formularzami załączonymi na dole).

Aktualności wprowadzane są poprzez stronę Uniwersyteckiego Systemu Informacyjnego usi.amu.edu.pl - tam również znajdują się m.in. formularze do wiadomości i wydarzeń, instrukcje obsługi, lista korespondentów i redaktorów portali.

Błędy systemu, pytania i problemy dotyczące USI i stron www.amu.edu.pl należy przesyłać na adres webmaster@amu.edu.pl.

CI zapewnia techniczną obsługę USI. Za treść zamieszczonych informacji (wiadomości, wydarzeń) odpowiadają korespondenci oraz redaktorzy portali.

Książka adresowa

Centrum Informatyczne zapewnia techniczną obsługę książki adresowej. Błędy związane z jej działaniem można zgłaszać pisząc na helpdesk@amu.edu.pl. Zmiany treści w książce adresowej można zgłaszać pisząc na sklad.osobowy@amu.edu.pl.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.