Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM
w skrócie Centrum Informatyczne UAM
Budynek Dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5
61-614 Poznań
tel.: 61 829 2670
fax: 61 829 2669
Sekretariat tel. 61 829 2662, 2667
HELPDESK tel. 61 829 2670 helpdesk@amu.edu.pl


Opis wszystkich usług oferowanych przez Centrum Informatyczne znajduje się w Intranecie.

 


KOMUNIKATY


Praca Helpdesku w wakacje
Wiadomość, opublikowana 05-07-2021

W dniach 5 lipca - 17 września 2021 r. dyżur będzie w godzi. 8.00-15.30.

Więcej...
Ostrzeżenie przed próbami wyłudzeń haseł
Wiadomość, opublikowana 16-03-2020

W ostatnich dniach, gdy znacznie zwiększyło się prawdopodobieństwo wykonywania przez użytkowników pracy zdalnej wzrosła liczba trafiających do naszych skrzynek wiadomości, w których ktoś, podszywając się pod służby uniwersyteckie, prosi o przekazanie bądź zmianę loginu i hasła.
Centrum Informatyczne UAM przypomina, iż nigdy nie wysyła e-maili z prośbą o podanie takich danych. Wszystkie takie przesyłki należy traktować z największą ostrożnością.

Więcej...

 


O CENTRUM

Podstawową jednostką świadczącą usługi IT na uczelni jest Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi. Równoważna jest krótsza nazwa: Centrum Informatyczne UAM. Jest to jednostka ogólnouczelniana. W Regulaminie Centrum czytamy:

"Celem działania Centrum Informatycznego jest planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą informatyczną służącą optymalizacji procesów - wspierania działań naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uczelni.
Cel ten będzie realizowany przez:

 • utrzymywanie infrastruktury informatycznej uczelni
 • planowanie i nadzorowanie rozbudowy infrastruktury informatycznej uczelni
 • rozwój i obsługa aplikacji wspomagających zarządzanie uczelnią
 • zarządzanie projektami informatycznymi
 • prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie zarządzania procesami informatycznymi."

Na co dzień Centrum Informatyczne prowadzi:
 • zarządzanie uniwersytecką lokalną siecią komputerową AMU-NET i organizowanie dostępu do Internetu
 • zarządzanie kontami użytkowników
 • uniwersytecki system poczty elektronicznej dla pracowników i studentów
 • Uniwersytecki System Obsługi Studiów
 • uniwersytecki serwis WWW, Uniwersytecki System Informacyjny (USI)
 • serwer stron jednostek uniwersyteckich i pracowników UAM czyli platforma hostingowa UAM
 • rejestrację komputera w sieci AMU-NET
 • ochronę antywirusową stacji roboczych
 • zamawianie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft
 • zamawianie licencji na oprogramowanie Statistica
 • Helpdesk


Serwis IT na Wydziałach prowadzą lokalne służby informatyczne.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.