Uniwersytecki system telefoniczny

Informacje o Uniwersyteckim systemie telefonicznym w Intranecie: link