O Centrum

Podstawową jednostką świadczącą usługi IT na uczelni jest Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi. Równoważna jest krótsza nazwa: Centrum Informatyczne UAM. Jest to jednostka ogólnouczelniana.

W Regulaminie Centrum czytamy:

"Celem działania Centrum Informatycznego jest planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą informatyczną służącą optymalizacji procesów - wspierania działań naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uczelni.
Cel ten będzie realizowany przez:

 • utrzymywanie infrastruktury informatycznej uczelni
 • planowanie i nadzorowanie rozbudowy infrastruktury informatycznej uczelni
 • rozwój i obsługa aplikacji wspomagających zarządzanie uczelnią
 • zarządzanie projektami informatycznymi
 • prowadzenie prac badawczo rozwojowych w zakresie zarządzania procesami informatycznymi."


Na co dzień Centrum Informatyczne prowadzi:

 • zarządzanie uniwersytecką lokalną siecią komputerową AMU-NET i organizowanie dostępu do Internetu
 • zarządzanie kontami użytkowników
 • uniwersytecki system poczty elektronicznej dla pracowników i studentów
 • Uniwersytecki System Obsługi Studiów
 • uniwersytecki serwis WWW, Uniwersytecki System Informacyjny (USI)
 • serwer stron jednostek uniwersyteckich i pracowników UAM czyli platforma hostingowa UAM
 • rejestrację komputera w sieci AMU-NET
 • ochronę antywirusową stacji roboczych
 • zamawianie licencji na oprogramowanie firmy Microsoft
 • zamawianie licencji na oprogramowanie Statistica
 • Helpdesk

Serwis IT na Wydziałach prowadzą lokalne służby informatyczne.