Zadania

 • dostarczanie usługi ogólnouczelnianej poczty elektronicznej
 • utrzymanie ogólnouczelnianego serwisu WWW
 • utrzymanie ogólnouczelnianej platformy hostingowej UAM
 • utrzymanie serwerów firewall, antyspam i antyvirus
 • utrzymanie, wsparcie i rozwój Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) oraz systemów pokrewnych
 • utrzymanie i zarządzanie systemem Internetowej Rekrutacji
 • wsparcie przy zlecaniu i personalizacji Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) i Elektronicznych Legitymacji Doktoranckich (ELD)
 • utrzymanie i wsparcie systemów do zarządzania uczelnią
 • opieka nad komputerami PC w administracji centralnej
 • utrzymywanie infrastruktury informatycznej uczelni
 • planowanie i nadzorowanie rozbudowy infrastruktury informatycznej uczelni