ePUAP na UAM

Centrum Informatyczne umożliwia przesyłanie różnego rodzaju korespondencji pomiędzy instytucjami posiadającymi skrzynki podawcze na platformie ePUAP. W wielu przypadkach wykorzystywanie tej platformy jest wymagane dla załatwienia sprawy w danej instytucji.

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Najprościej mówiąc jest to system, który umożliwia załatwienie wielu spraw korzystając z Internetu.

Adres strony ePUAP: http://epuap.gov.pl.
Nazwa skrzynki uniwersyteckiej w ePUAP: /UAM/skrytka

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.

Obszary zastosowania ePUAP:

  • Udostępnianie usług publicznych.
  • Zintegrowany dostęp do usług publicznych.
  • Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
  • Portal interoperacyjności. ePUAP jako narzędzie pracy dla „organizacji interoperacyjności”.

Centrum Informatyczne zarządza utworzonym kontem Uniwersytetu w ePUAP'ie, a także profilem zaufanym dla uwierzytelnienia na tym koncie. Oznacza to możliwości korzystania z tej aplikacji w dwojaki sposób w celu wykorzystywania uniwersyteckiego konta na ePUAP (aby korespondować jako Uczelnia lub jej Wydział):

  1. Utworzenie własnego konta w ePUAP i podłączenie tego konta do konta Uczelnianego – w ten sposób można wykorzystywać własne konto do załatwiania spraw jako UAM (przy okazji można również załatwiać sprawy prywatne – jako właściciel prywatnego konta).
  2. Wykorzystywać bezpośrednio konto Uczelni, wysyłając korespondencję na adres andrzej.dudek@amu.edu.pl (odpowiednio zaopatrzoną podpisami wg wymagań projektu; podpis elektroniczny lub skan z podpisem władz Uczelni).