Helpdesk

https://helpdesk.amu.edu.pl
helpdesk@amu.edu.pl
tel. 61 829 2670 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30)

System Helpdesk został stworzony, by ułatwić użytkownikom AMU-NET-u zadawanie pytań i zgłaszanie problemów związanych z działaniem sieci AMU-NET. Na stronie Helpdesku możesz sprawdzać aktualny status swoich zgłoszeń jak również przeglądać zgłoszenia już zamknięte. Tam również trafiają wszystkie maile wysyłane między innymi na: helpdesk@amu.edu.pl, webmaster@amu.edu.pl, net@amu.edu.pl.

Możesz wysłać e-mail na adres helpdesk@amu.edu.pl lub wejść na stronę Helpdesk, tam, po zalogowaniu, opisać swój problem, a administrator systemu przekaże go odpowiedniej osobie.


Pierwsza linia wsparcia

Pracownicy CI dyżurują pod numerem telefonu 61 829 2670 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30. Również w tych godzinach możliwa jest pomoc w siedzibie Centrum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5.

Jeśli jednak Twój problem dotyczy:

  • systemów USOS lub USOSweb - skontaktuj się najpierw z koordynatorem wydziałowym;
  • komputera osobistego - skontaktuj się najpierw z osobą odpowiedzialną za sprzęt w swojej jednostce lub budynku;
  • wszelkich innych dziedzin - sprawdź w Intranecie, czy Twój problem został opisany i zostało podane rozwiązanie.

Wszelkie pytania dotyczące pracy CI i usług prosimy kierować pod adres helpdesk@amu.edu.pl.