Konta Użytkowników - Panel Użytkownika

Konto na serwerze uniwersyteckim można założyć w Centrum Informatycznym, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.30.

Uwaga. Konta pocztowe w sieci AMU-Net są zakładane pracownikom UAM. Studenckie konta pocztowe są zakładane grupowo, na podstawie decyzji poszczególnych wydziałów.

Należy pobrać, wypełnić i wydrukować wniosek, a następnie przekazać go na jeden ze sposobów:

 1. przynieść do CI, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.30
 2. przesłać faksem na nr 61 829 26 69
 3. przesłać pocztą wewnętrzną
 4. przesłać zwykłym listem.
Uwaga. W przypadku 2, gdy faks wysyłany jest spoza UAM oraz w przypadku 4, pracownicy Centrum mogą poprosić o opatrzenie formularza pieczątka jednostki UAM lub podanie numeru telefonu.

Możesz samodzielnie zmienić hasło, korzystając z Panelu Użytkownika.

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 829 2670, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.30.

Dzięki Kontom Użytkowników, pracownicy i studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mogą zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami korzystać z usług dostępnych na Uniwersytecie.

Do obsługi konta służy Panel Użytkownika - aplikacja umożliwiająca użytkownikom, zgodnie z ich uprawnieniami, na zarządzanie własnymi usługami oraz zmianę hasła.Na Uniwersytecie można wyróżnić 3 typy kont użytkowników w zależności od pełnionej przez nie funkcji, jak i uprawnień dostępnych dla nich:

 • Konto Pracownicze – jest zakładane dla pracowników Uniwersytetu na podstawie dostarczonego wniosku.


Usługi dostępne dla w pełni aktywnego Konta Pracowniczego:

 • usługa poczty pracowniczej w domenie @amu.edu.pl
 • usługa dostępu do sieci Wi-Fi w ramach sieci eduroam
 • usługa Identyfikatora Dostępu Gościnnego
 • dostęp do oprogramowania antywirusowego

 • Konto Studenckie – jest zakładane studentom z chwilą przyjęcia na studia po przeniesieniu danych z systemu Internetowej Rekrutacji.


Usługi dostępne dla Konta Studenckiego:

 • usługa poczty studenckiej w domenie @st.amu.edu.pl
 • usługa dostępu do sieci Wi-Fi w ramach sieci eduroam
 • Konto na Jednostkę – zakładane jest na życzenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie dostarczonego wniosku.


Usługi dostępne dla w pełni aktywnego Konta na Jednostkę:

 • usługa poczty na potrzeby jednostki w domenie @amu.edu.pl

Dodatkowo większość ogólnouniwersyteckich systemów informatycznych opartych jest o logowanie za pośrednictwem identyfikatora konta użytkownika oraz jego hasła.
W przypadku Kont Pracowniczych i Studenckich jednoznaczne identyfikatory generowane są na podstawie połączenia trzech pierwszych liter imienia oraz trzech pierwszych liter nazwiska, a w przypadku gdy wygenerowany identyfikator już istnieje dodawane są do niego kolejne cyfry.
Identyfikatory kont na jednostkę są zakładane zgodnie z nazwą podaną w wniosku oraz jej dostępnością.
Należy pamiętać, że w celu zapewnienia pełnej historii, oraz kompatybilności systemów, konta użytkowników są jedynie blokowane a nie usuwane. Nie ma możliwości całkowitego usunięcia konta, nawet na specjalne życzenie użytkownika.